Add more content here...

Akadémiai-ipari együttműködéssel a daganatos betegségek elleni küzdelemben

A Semmelweis Egyetem vezetésével benyújtott „Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése, és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése” című pályázat három évre 1,472 milliárd forint össztámogatásban részesült a 2016-ban kiírt Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP-16) keretében. Ennek célja olyan projektek támogatása volt, amelyek népegészségügyi szempontból is jelentős betegségek hatékonyabb gyógyításához járulnak hozzá K + F + I fejlesztésekkel.

A projekt megvalósítása egy konzorcium keretein belül zajlik, ahol a Semmelweis Egyetem partnere az Oncotherm Kft., amely úttörő szerepet játszott az onkotermia elnevezésű új terápiás eljárás kidolgozásában. A módszer lényege a tumorsejtek in situ rádiófrekvenciás stimulációja, amely a sejtekre gyakorolt fiziko-kémiai hatással olyan válaszokat vált ki, amelyek egyrészt lokálisan gátolják a tumornövekedést, másrészt a sejtek immunogén sejthalálának előidézésével tumorspecifikus immunreakciót váltanak ki. Utóbbi következtében a primer tumoron alkalmazott kezelés szisztémás tumorellenes folyamattá alakítható, amely lehetővé teheti az áttétek kialakulásának megakadályozását, illetve a meglévő metasztázisok terápiás kontrollját. A módszert már a klinikai gyakorlatban is alkalmazzák kiegészítő (adjuváns) kezelésként. A kutatás célja a módszer hatékonyságának fokozása – fogalmazott Dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet igazgatója, a projekt vezetője.

A program alapvetően három pilléren, preklinikai, klinikai vizsgálatokon, valamint műszerfejlesztésen nyugszik.

A preklinikai modul összefogását a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet végzi, ahol állatkísérletes modelleken vizsgálják az onkotermiás kezelés lokális és szisztémás hatásait, valamint a hatások hátterében álló sejt-, szerv- és szervezetszintű folyamatokat. A cél olyan tumorimmunológiai és tumor angiogenetikus folyamatok azonosítása, valamint molekuláris szintű megismerése, amelyek az onkotermiás kezeléssel hatékonyan befolyásolhatók, és megteremtik a lehetőségét a módszer klinikai alkalmazásának több nagy prevalenciájú és mindmáig rossz prognózisú daganatos betegség (pl.: emlő carcinoma, melanoma, glioblastoma) terápiájában. A támogatás jelentős mértékű műszerfejlesztést foglal magában. A futamidő első féléve alapvetően az eszközbeszerzésről, a metodikák és a kísérletes modellek beállításáról szól. Ezek gyors sikerét garantálja, hogy az intézet egyrészt olyan új munkatársakkal gyarapodott, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek tumorbiológiai kutatások terén, másrészt együttműködéseket alakított ki az egyetem más, onkológiai kutatásokban nemzetközi szinten is élen járó intézeteivel, mint az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, valamint a Laboratóriumi Medicina Intézet.

A klinikai modul kutatásai az Onkológiai Központban zajlanak Dr. Dank Magdolna igazgató vezetésével. A projektben használt onkotermiás készülékkel például jelentős számú pancreas (hasnyálmirigy) tumorban szenvedő betegeket vontak már be a vizsgálatba, és az előzetes eredmények igen bíztatóak. A cél olyan terápiás ajánlások kidolgozása, amelyek alapján kiválasztható az onkotermiás kezelés célcsoportja és terápiás protokollja.

A konzorcium ipari partnerének célja a preklinikai vizsgálatokkal nyert eredmények, valamint a klinikai tapasztalatok alapján az eszköz célirányos továbbfejlesztése, így olyan készülék létrehozása, amely komoly piaci igényeket elégíthet ki.  A közös munka egyik jelentős eredménye, hogy az Oncotherm Kft. vállalta egy nemzetközi bemutató és tréning centrum kialakítását a Semmelweis Egyetemen.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával megvalósuló programban közel 30 kutató és munkájukat segítő munkatárs vesz részt. A konzorciumi partnerek együttműködése jó példája az akadémiai kutatás és gyakorlati, piacképes termék közös megvalósíthatóságának.

Forrás: Klinikai Kísérleti Kutató Intézet


Megszakítás