Add more content here...

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Oncotherm Minőségpolitikája

Az OncoTherm Group vezetősége és összes dolgozója elkötelezi magát a vonatkozó nemzetközi szabványoknak, EU direktíváknak és az CMDR (Canadian Medical Devices Regulations) megfelelő, a betegek közérzetét, életminőségét javító, illetőleg gyógyulásuk esélyét hatékonyan növelő, biztonságos és megbízható orvosi berendezések kifejlesztése, gyártása mellett. Cégünk ennek érdekében végzi kutató – fejlesztő munkáját, és kialakította ehhez kapcsolódó termék – előállítási folyamatát. Termékeink működési elve és műszaki színvonala, biztosította számunkra a hírnevet, az iparágban és a hipertermia berendezések piacán betöltött vezető és meghatározó szerepet, amelynek megtartása – célunk eléréséhez – továbbra is elsődleges feladatunk, minőségi termékeink színvonalát emelni és előállításunk idejét csökkenteni.

Ennek megfelelően, minőségpolitikánkban az alábbi irányelveket követjük:

a.) Vevőközpontúság

Kiemelten kezeljük a vevőközpontúságot, a piac valós igényeinek való megfelelést. A vevői és felhasználói (orvosi) igények kielégítése, a betegek legmagasabb színvonalú kezelésének elérése alapvető célunk, valamint naprakészen követjük és alkalmazzuk az orvostudomány legújabb eredményeit.

b.) Folyamatos fejlesztés

A legújabb kül- és belföldi tudományos, technikai valamint saját kutatási eredményeink, továbbá rendelkezésre álló kezelési adatok, illetve klinikai vizsgálati adatok segítségével igyekszünk meghatározni a fejlesztés új irányvonalát.

c.) Versenyképesség biztosítása

A versenyképességünket jelentő folyamatos fejlesztés alapja a széleskörű, sokirányú innováció. Célunk a legújabb tudományos eredmények és technikai megoldások beépítése készülékeinkbe. Meggyőződésünk, hogy versenyképességünk egyik záloga az „evidence based medicine” elv (bizonyítékra épített gyógyító eljárás) alkalmazása a fejlesztésben. Ezért növeljük vevőkapcsolatainkat, és ezzel egy időben feldolgozzuk a rendelkezésre álló kezelési adatokat, illetve prospektív és retrospektív klinikai vizsgálatokkal dokumentáljuk eredményeinket.

d.) Minőségirányítási folyamatok

Az Oncotherm Group bevezette, továbbá folyamatosan működteti és fejleszti az ISO 13485:2012 szabvány, illetve az MDD és CMDR követelményei szerint meghatározott belső folyamatokat.

e.) Ismereteink átadása

Törekszünk terápiás eljárásunk széleskörű megismertetésére és elfogadtatására gyártmányainkon keresztül, meghatározott célcsoportokon belül, úgymint onkológusok, radiológusok és sebészek. Célul tűztük ki ezen célcsoportok folyamatos képzését. Ennek megfelelően a minőség számunkra nem csak a megszokott értelemben vett termékminőséget és a felelősséget jelenti, hanem azt az ismereteinkben és tapasztalatainkban megnyilvánuló többletet, amellyel vevőink, orvosok és betegek bizalmát továbbra is megnyerjük. Ezt a többletet munkatársaink elhivatottsága adja, a termékfejlesztéstől az installációig és a betanításig, sőt azon is túl. Minőségpolitikánk és az abból levezethető céljaink megvalósításhoz valamennyi munkatársunk folyamatos képzését biztosítjuk, melyhez belső képzési rendszerünket, és külső tanfolyamok, konferenciák, szemináriumok, kiállítások rendszerét is igénybe vesszük, a minél hatékonyabb tájékoztatás elérése érdekében.

f.) Megfelelő erőforrások biztosítása

Az Oncotherm Group vezetése nagy hangsúlyt fektet a hatékony működéshez szükséges erőforrások biztosítására, elősegíti és támogatja az összekovácsolt csapatmunkát és nagyra értékeli alkalmazottai innovatív hozzáállását, célirányos ötleteit.

Megszakítás