Add more content here...

Folyóiratok rangsora, amelyekben Oncothermiával kapcsolatos cikkek lettek publikálva

Itt tud többet olvasni az impakt faktokról 

„Az impakt faktor(IF) a Thomson Reuters által indexelt folyóiratok  tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az IF érték a folyóirat hatásmutatója, melyből a tudományos közösség hajlamos az adott cikk (és szerző) minőségére következtetni, helytelenül.”

Oncothermiával kapcsolatos cikke sokasága lett publikáklva magas impakt faktorú újságba. Az impakt faktorok összesége: 455,712

Az impakt faktoros értékelés mellett, még számos értékelési módszer ismert. Ezek közel az egyik, a Q és a D értékek ismertetése. „A folyóiratrangsorok elsősorban kisebb felbontású értékelésre alkalmasak, két értékes számjegyre érdemes ezeket feltüntetni. A szakirodalomban gyakori a teljes skála 4 vagy 5 tartományra bontása és a 4 (vagy 5) tartomány esetében annak bemutatása, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik negyedbe esik: az első negyedbe (0-25%, Q1, az élről számított első negyed, ahol a Q a kvartilist jelöli), vagy a második (Q2), harmadik (Q3), vagy utolsó negyedbe (Q4).”