Add more content here...

Táblaavatás az Oncotherm Kft.-nél, a Szent István Egyetem Kihelyezett Biotechnika Tanszékénél

A budaörsi központú Oncotherm Kft., melyet Prof. Dr. Szász András alapított 1988-ban, kiegészítő onkológiai kezelő eszközöket fejleszt, gyárt és 32 országba exportál. Ezekkel a berendezésekkel éves szinten több mint 200.000 kezelést végeznek előrehaladott daganatos betegségek gyógyítására. Hazánkban pályázati forrásból épül ki a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjában egy nemzetközi oktató és kezelő centrum a módszer nemzetközi elismertségének fokozására.

Az Oncotherm Kft. büszke arra, hogy tudásával hozzájárulhat az oktatás gyakorlati oldalának erősítéséhez is. Ezt a feladatot az Oncotherm Kft. budaörsi központja, mint a Szent István Egyetem Kihelyezett Biotechnika Tanszéke látja el.  

Az Oncotherm Kft. és a vele együttműködő kihelyezett Biotechnikai Tanszék teljes harmóniában segíti az egyetemi oktatás és az ipar egységét, elsősorban a doktori iskola hallgatóinak képzésével. 2017. szeptember 14-én információs tábla kihelyezésére került sor, amely avatásának aktualitását az Oncotherm Kft. telephelyének változása hozta magával.

Az Oncotherm Kft., a táblaavatás minden résztvevőjének köszöni a részvételt. Különösen megtisztelő volt hogy az eseményen neves professzorokat üdvözölhettük. Így részt vett az avatáson:

Dr. Szigeti Gyula Péter – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatás-fejlesztésért felelős elnökhelyettese

Prof. Dr. Tőzsér János – a Szent István Egyetem rektora

Prof. Dr. Szabó István – a Szent István Egyetem Nemzetközi és Külkapcsolati rektorhelyettese

Prof. Dr. Kátai László – a Szent István Egyetem Gépész Kar dékánja

Dr. Krenács Tibor – Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet laborvezetője, tudományos főmunkatárs

Megtisztelte jelenlétével az avatást két volt PhD hallgató, akik már az 1994-ben elindult képzésben vettek részt:

Prof. Dr. Hegyi Gabriella – Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Komplementer Medicina Tanszék vezetője és a Konfocius Intézet igazgatója

Prof. Dr. Zsoldos Ibolya – Széchenyi István Egyetem Anyagtudomáyi és Technológiai Tanszéke vezetője, az Audi Hungária Járműmérnöki Kar Tudományos dékánhelyettese

A táblaavatást az elért eredmények, és a nagy számú publikáció bemutatása után a cég ismertetése követte.

  • Prof. Dr. Tőzsér János és Prof. Dr. Szász András (Fotó: Petőházi Emese)

  • Ács Balázs és Dr. Szász Olivér az Oncotherm ügyvezetői (Fotó: Petőházi Emese)

  • A képen balról jobbra haladva: Prof. Dr. Kátai László, Prof. Dr. Szabó István, Dr. Szigeti Gyula Péter, Prof. Dr. Szász András, Prof. Dr. Zsoldos Ibolya, Prof. Dr. Hegyi Gabriella, Ács Balázs, Dr. Krenács Tibor, Prof. Dr. Tőzsér János, Dr. Szász Olivér (Fotó: Petőházi Emese)

  • Felavatott információs tábla (Fotó: Petőházi Emese)

  • Információs táblaavatás, Dr. Szász Olivér (Fotó: Petőházi Emese)